Έργα ενταγμένα στο Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας


Ακολουθεί λίστα έργων (συμβάσεων), τα οποία υποστηρίζονται με τον ένα ή άλλο τρόπο από το Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας Έργων.Σύμβαση Τίτλος Σύμβασης Αιτήματα Χρηστών; Διαχείριση Παγίων; Datacenter της ΚτΠ ΑΕ;
1000 Fiscal Consolidation
463 Portal AMEA
650 Wireless / AAA
585 ΔΑΣΗ / ΥΔΑΤΑ
111 Δοκιμαστικό Έργο Συγχρονισμού
419 Δορυφόρος Λογαριασμός και Παρατηρητήριο Τουρισμού
319 ΔΥΠΕ Δυτικής Ελλάδας
543 ΔΥΠΕ Θεσσαλίας
234 ΔΥΠΕ ΙΟΝΙΩΝ
498 ΔΥΠΕ Πελοποννήσου
285 ΔΥΠΕ Στερεάς Ελλάδας
482 ΔΥΣΝ Φίλιππος
1196 Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων
999 Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ
461 ΕΡΜΗΣ
1194 ΚΕΘΕΑ
1237 Κεντρικά Συμβούλια ΥΠΠΟΑ
1197 Μηχανογράφηση Ληξιαρχείων
526 Οίκος Ναύτου
465 ΟΠΣ Δημοσιονομικής Πολιτικής
337 ΟΠΣΠΑ Backoffice Αθήνα Πειραιά
338 ΟΠΣΠΑ Backoffice Αν. Δυτ. Αττικής
478 ΟΠΣΠΑ Backoffice Β. Ελλάδας
480 ΟΠΣΠΑ Backoffice Κ. Ελλάδας
479 ΟΠΣΠΑ Backoffice Ν. Ελλάδας
612 ΟΠΣΠΑ Αγροτική Ανάπτυξη
609 ΟΠΣΠΑ Βιομηχανία Ορυκτός
365 ΟΠΣΠΑ Εμπόριο ΑΕ
481 ΟΠΣΠΑ Εξοπλισμός Β. Ελλάδας
488 ΟΠΣΠΑ Εξοπλισμός Κ. Ελλάδας
423 ΟΠΣΠΑ Εξοπλισμός Ν. Ελλάδας
343 ΟΠΣΠΑ Μεταφορές
361 ΟΠΣΠΑ Πολεοδομία Ι
446 ΟΠΣΠΑ Πολεοδομία ΙΙ
644 ΟΠΣΠΑ Πολεοδομία ΙΙΙ
357 ΟΠΣΠΑ Υγεία Πρόνοια
233 ΟΠΣΥ ΑνΜαΘρα
504 ΟΠΣΥ Β' ΑΤΤΙΚΗΣ
364 ΟΠΣΥ Β' Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
252 ΟΠΣΥ Γ ΑΤΤΙΚΗΣ
232 ΟΠΣΥ ΔΗΛΟΣ
503 ΠΙΝΕΠ
1223 Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών
501 Ραπτάρχης
1178 Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού


Παρακαλούμε, αναφέρετε τυχόν ανακρίβειες ή ελλείψεις εδώ.